Điếu cày trạm dát vàng cao cấp

Điếu cày trạm dát vàng cao cấp 

Chất liệu: Gỗ thưu lưu

Kích thước: 30 x 6 cm

Mã: ĐC-0001
Thông tin liên hệ   Hotline 1:  0982 856 687   Hotline 2:  0847 435 688  Địa chỉ: Cầu Gầm, Sơn Hà, Phú Xuyên, HN